Niezawodne, lekkie i precyzyjnie wykonane, aby pomóc naszym klientom zmniejszyć koszty poprzez oszczędzanie energii.

Cegły ogniotrwałe JM wykonane są z glin ogniotwałych o wysokiej czystości ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu oraz starannie nasycane wypełnieniem organicznym, które wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturą porowatą. Dla uzyskania wymaganych tolerancji wszystkie szść ścian każdej cegły są obrabiane mechanicznie. Thermal Ceramics jest producentem pięciu gatunków cegieł odpornych na wysokie temperatury:

JM 23 / 125 0.5L – do 1260°C
JM 26 / 140 0.8L – do 1430°C
JM 28 / 150 0.9L – do 1540°C
JM 30 / 160 1.0L – do 1650°C
JM 32 / 170 1.2L – do 1760°C

ZASTOSOWANIE: Zalecaną formą wykorzystania cegieł ogniotrwałych JM jest użycie ich jako pierwsza warstwa wyłożenia ogniotrwałego lub jako tylna izolacja za innymi wyłożeniami ogniotrwałymi
m.in. w:
– paleniskach,
– piecach do wypalania,
– kanałach ogniowych,
– komorach rafinacyjnych i piecach grzewczych,
– oraz w podobnych wysokotemperaturowych urządzeniach przemysłowych.

SPECJALNE KSZTAŁTY: Oprócz cegieł w standardowym wymiarze, cegły JM są dostępne we wstępnie obrabianych specjalnych kształtach