Zaprawy i kleje zaprojektowane, aby poprawić cykl życia instalacji, z doskonałą wydajnością zarządzania termicznego.

Zaprawy ogniotrwałe Thermal Ceramics wykonane są z drobno zmielonego kruszywa i specjalnych substancji wiążących. Produkt dostępny jest jako gotowa ciekła mieszanka. Podczas wysychania na powietrzu tworzą silne spoiny i zapewniają niemal litą strukturę konstrukcjom z cegieł.

W zależności od produktu są odporne na temperatury:
– JM 2200 – do 1260 oC,
– JM 2600 – do 1430 oC.
– Blakite – do 1650 oC.
– JM 3300 – do 1760 oC.

JM 2200 – cement wiążący na powietrzu opracowany do klejenia drugiej warstwy cegieł ogniotrwałych. Z uwagi na dobrą urabialność może być wykorzystywany do klejenia tylnej izolacji.

JM 2600 – cement wiążący na powietrzu opracowany do wykorzystania w niższych temperaturach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość. Zalecany jako spoiwo dla izolacji z cegieł ogniotwałych. Może być stosowany do szpachlowania jak i do połączeń uzyskanych drogą zanurzenia.

Blakite – wysoce ogniotrwała zaprawa do układania izolacyjnych cegieł żaroodpornych, odpowiednia do wykorzystania dla cegieł ogniotrwałych jak i o wysokiej zawartości glinu. Produkowana jest w konsystencji odpowiedniej dla cienkich połączeń i szpachlowania. Blakite jest dobrym rozwiązaniem jako pojedyncza zaprawa ogólnego stosowania w pracach wykorzystujących głównie materiały izolacyjne oraz ciężkie cegły żaroodporne.

JM 3300 – bardzo wysoce ogniotrwała zaprawa wiążąca na powietrzu przeznaczona do układania izolacyjnych cegieł żaroodpornych JM 32 i cegieł ogniotrwałych o wysokiej zawartości tlenku glinu.